Ondernemingen

Wij bieden u als zelfstandige, kleine of grote ondernemer een geïntegreerd aanbod van verzekeringsproducten en preventiediensten aan, afgestemd op uw behoeften. Wij staan in voor specifiek maatwerk. Ook voor (middel)grote ondernemingen, de vastgoedsector en openbare besturen of instellingen uit de social profit-sector.

U kan bij ons terecht voor een vrijblijvende analyse van uw verzekeringsadvies. Daaraan koppelen wij ons professioneel advies.

Ons kantoor is hoe dan ook uw aanspreekpunt bij uitstek.

 

Uw gebouwen

Uw gebouwen optimaal verzekerd via de KBC-Patrimoniumpolis! Deze polis, die wij speciaal voor bedrijven ontwikkelden, biedt een waaier van verzekeringen tegen alle gevaren waaraan uw gebouwen bloot kunnen staan. Bovendien kan u in de KBC-Patrimoniumpolis ook alle schade die verband houdt met uw roerende goederen en uw omzetverlies naar aanleiding van een materiële schade verzekeren.
 

Uw machines

KBC biedt u verschillende verzekeringen om uw machines optimaal te beschermen.
 
 

Uw koopwaar

KBC biedt u verschillende verzekeringen om uw koopwaar optimaal te beschermen naargelang uw unieke situatie.
 

Uw dieren

KBC biedt u verschillende verzekeringen om uw dieren optimaal te beschermen naargelang uw unieke situatie.
 
 

Uw waarden

KBC biedt u verschillende verzekeringen om uw geld, waardepapieren e.d. te beschermen, afhankelijk van uw situatie.
 

Uw bedrijfsresultaat

  • Verzekering Bedrijfsschade
 
 

Uw voertuigen

Voor uw diverse soorten voertuigen biedt KBC u een op maat gesneden pakket verzekeringen gebundeld in één polis. Zo hoeft u maar één dossier te beheren, u bent zeker dat alle risico’s verzekerd zijn en u hebt een duidelijk overzicht van de dekkingen. Alle schade die verband houdt met uw vrachtwagens, trekkers en opleggers kan u verzekeren in de KBC-Polis Vrachtwagen. Daarnaast bieden we u de KBC-Polis Lichte Vrachtauto en de KBC-Polis Personenauto.
 

Uw bedrijfsmateriaal

U kunt uw bedrijfsmateriaal en professionele goederen verzekeren tegen diefstal, brand en schade door andere externe oorzaken, verkeersriscio’s en laden & lossen.
 
 

Uw vervoerde goederen

Voor (inter)nationaal transport van zwaardere vracht en vervoer voor rekening van derden bestaat er de KBC-Transportpolis. Voor koopwaar en materieel waarmee u voor eigen rekening op de baan bent in België en tot 150 km daarbuiten, ontwikkelden wij de KBC-Verzekering Vervoerde Goederen.
 

Uw bedrijfswerking

Hier vindt u meer informatie over verzekeringen die werden ontwikkeld voor de risico’s specifiek verbonden met uw bedrijfswerking.  Bij KBC kunt u rekenen op een aangepaste polis naargelang de sector waarin u werkzaam bent.
 
 

Uw saneringsplicht

Wanneer vastgesteld wordt dat een lekkende tank de bodem verontreinigde, dan bent u verplicht om op eigen kosten de bodem te saneren, ook al treft u geen schuld. Het gaat dan zelfs niet alleen om uw eigen terrein maar ook om dat van anderen waarop de verontreiniging zich misschien heeft voortgezet.
 

Uw medewerkers

Medewerkers zijn van cruciaal belang voor uw zaak. Het is dan ook belangrijk dat u ze voldoende beschermt.
 
 

Uzelf

Als zelfstandige of zaakvoerder van uw vennootschap investeert u veel tijd in uw zaak. Daarnaast moet u ook denken aan uw gezin, uw pensioen en uw vermogen.
 

Dienstverlening bij schade

  • Ziekenhuisopname
  • Arbeidsongeschiktheid